ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เทน้ำเทท่า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เทน้ำเทท่า

    หมายถึง คล่อง, รวดเร็ว, มักใช้ประกอบคำ ขาย เป็น ขายดีอย่างเทนํ้าเทท่า.

    สำนวนไทย