ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เถียงคำไม่ตกฟาก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เถียงคำไม่ตกฟาก

    หมายถึง เถียงได้ไม่หยุดปาก มักจะใช้กับเด็กที่เถียงผู้ใหญ่อยู่เสมอ

    สำนวนไทย