เถียงคำไม่ตกฟาก

สำนวนไทย

หมายถึงเถียงได้ไม่หยุดปาก มักจะใช้กับเด็กที่เถียงผู้ใหญ่อยู่เสมอ

1