เต่าใหญ่ไข่กลบ

สำนวนไทย

หมายถึงคนที่ทำผิดแล้วพยายามกลบเกลื่อน

1