ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เต่าใหญ่ไข่กลบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เต่าใหญ่ไข่กลบ

    หมายถึง คนที่ทำผิดแล้วพยายามกลบเกลื่อน

    สำนวนไทย