ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เด็ดดอกฟ้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เด็ดดอกฟ้า

    หมายถึง ผู้ชายที่หมายปองหญิงสาวที่สูงศักดิ์ มีฐานะดีกว่าตนเองมาก

    สำนวนไทย