เด็ดดอกฟ้า

สำนวนไทย

หมายถึงผู้ชายที่หมายปองหญิงสาวที่สูงศักดิ์ มีฐานะดีกว่าตนเองมาก

1