ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เฒ่ามะละกอ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เฒ่ามะละกอ

    หมายถึง ยิ่งแก่ยิ่งไร้แก่นสาร เหมือนผลมะละกอที่ทั้งเละทั้งกลวง ลำต้นไม่มั่นคงโค่นล้มได้ง่าย เปรียบกับคนที่ไร้สาระ ไม่มีเป้าหมายไม่มั่นคง

    สำนวนไทย