ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เชือดไก่ให้ลิงดู"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เชือดไก่ให้ลิงดู

    หมายถึง ทำโทษเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

    สำนวนไทย