เชือดไก่ให้ลิงดู

สำนวนไทย

หมายถึงทำโทษเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

1