ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เจ้าชู้ประตูดิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เจ้าชู้ประตูดิน

    หมายถึง ผู้ชายที่เที่ยวจีบผู้หญิงไม่เลือกหน้า

    สำนวนไทย