เค็มเป็นเกลือ

สำนวนไทย

หมายถึงขี้งก ตระหนี่ ขี้เหนียวสุด ๆ เหมือนเกลือที่เค็มสุด ๆ

1