ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เค็มเป็นเกลือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เค็มเป็นเกลือ

    หมายถึง ขี้งก ตระหนี่ ขี้เหนียวสุด ๆ เหมือนเกลือที่เค็มสุด ๆ

    สำนวนไทย