ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เคียงบ่าเคียงไหล่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เคียงบ่าเคียงไหล่

    หมายถึง ร่วมสุขร่วมทุกข์หรือร่วมเป็นร่วมตายด้วยกัน

    สำนวนไทย

 

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "เคียงบ่าเคียงไหล่"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนในช่วงชีวิตของคนเราไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอน มีทั้งสุขและทุกข์ มีทั้งดีและร้าย สลับกันไป
ไม่ดูดำดูดีเอาใจใส่ดูแลทั้งในเวลามีทุกข์และมีสุข เช่น จะหวังอะไรให้เขามาดูดำดูดีกับคนอย่างเรา, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น เขาไม่ดูดำดูดีเด็กคนนี้เลย.

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

สำนวนไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ สำนวนไทยทั้งหมด