ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เคราะห์หามยามร้าย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เคราะห์หามยามร้าย

    หมายถึง เคราะห์ร้าย

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "เคราะห์หามยามร้าย"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
พลอยฟ้าพลอยฝนไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ก็ร่วมรับเคราะห์ไปกับเขาด้วย.
ต้นร้าย ปลายดีตอนแรกประพฤติตัวไม่ดี แต่ภายหลังกลับสํานึกตัวได้แล้วประพฤติดีตลอดไป ตอนต้นไม่ดีไปดีเอาตอนหลัง โบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่า ต้นร้าย แต่ ปลายดี
ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอพูดดีแต่คิดร้าย
ฟาดเคราะห์ทําพิธีปัดสิ่งชั่วร้ายให้ไปจากตัว, สละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เคราะห์สูญหายไป; ตัดใจยอมเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพื่อให้หมดเคราะห์ หรือตัดใจคิดว่าสิ่งที่เสียไปแล้วเป็นการทำให้หมดเคราะห์ ในความเช่น นึกว่าฟาดเคราะห์.
ผีเข้าผีออกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย, ไม่คงที่.
ปล่อยนกปล่อยปลาทําให้หลุดออกมาด้วยคาถาอาคม เช่น สะเดาะโซ่ตรวน สะเดาะกุญแจ; ทำให้หมดสิ้นไปหรือเบาบางลง เช่น ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ปล่อยนกปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์.
ปลาติดร่างแหคนที่พลอยได้รับเคราะห์กรรมร่วมกับผู้อื่น ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีส่วนพัวพันด้วย, ปลาติดร่างแห ก็ว่า.
ถ่มน้ำลายรดฟ้าดูหมิ่นหรือคิดร้ายกับผู้ที่เป็นที่เคารพของคนทั่วไปหรือมีฐานะสูงกว่าตน อนาคตอันใกล้จะเกิดผลร้ายกับตน
เนื้อไหนร้าย ให้ตัดทิ้งเสียสั่งสอนแล้วไม่ทำตัวให้ดีขึ้น ก็ปล่อยไปตามเรื่องราว