ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เข้าเนื้อ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เข้าเนื้อ

    หมายถึง ขาดทุน เสียทรัพย์ไป เสียหาย เสียเปรียบ เช่น พูดให้เข้าเนื้อ

    เข้าเลือด หรือ เข้าเลือดเข้าเนื้อ ก็ว่า

    สำนวนไทย