ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เข้าหูซ้ายทะลุหูขาว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เข้าหูซ้ายทะลุหูขาว

    หมายถึง บอกหรือสอนไปไม่ได้ผลไม่ได้ความ ไม่สนใจอะไร ไม่ฟังในสิ่งที่สอนสั่ง

    สำนวนไทย