สำนวนไทย

เข้าหูซ้ายทะลุหูขาว

หมายถึง บอกหรือสอนไปไม่ได้ผลไม่ได้ความ ไม่สนใจอะไร ไม่ฟังในสิ่งที่สอนสั่งเข้าหูซ้ายทะลุหูขาว หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย