ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เก็บเล็กผสมน้อย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เก็บเล็กผสมน้อย

    หมายถึง เก็บไว้ทีละเล็กละน้อย

    สำนวนไทย