ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เก็บดอกไม้ร่วมต้น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เก็บดอกไม้ร่วมต้น

    หมายถึง เคยทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน จึงทำให้ได้มาเกื้อกูลอยู่ร่วมกันอีกในปัจจุบัน

    สำนวนไทย