ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เกลือเป็นหนอน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เกลือเป็นหนอน

    หมายถึง ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคดทรยศ