หัวแก้วหัวแหวน

สำนวนไทย

หมายถึงรักใคร่เอ็นดูมาก

1