ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หัวชนกำแพง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หัวชนกำแพง

    หมายถึง สู้ไม่ยอมถอย

    สำนวนไทย