ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หอกข้างแคร่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หอกข้างแคร่

    หมายถึง การมีศัตรูอยู่ใกล้ตัวเช่นคนใกล้ชิดที่อาจคิดร้ายขึ้นมาเมื่อไรก็ได้

    สำนวนไทย