ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หมาในรางหญ้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หมาในรางหญ้า

    หมายถึง คนที่หวงแหนสิ่งที่ตนเองกินหรือใช้ไม่ได้ แต่ไม่ยอมให้คนอื่นกินหรือใช้, หมาหวงราง ก็ว่า.

    สำนวนไทย