ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หมาเห่าใบตองแห้ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หมาเห่าใบตองแห้ง

    หมายถึง คนที่ทำตัวเองเหมือนมีความเก่งกล้าสามารถ แต่จริงแล้วเป็นคนที่ขี้ขลาดไม่กล้าจริงอย่างที่พูด

    สำนวนไทย