ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หมาหางด้วน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หมาหางด้วน

    หมายถึง คนที่ทําอะไรผิดพลาดจนได้รับความอับอายแล้วชวนให้ผู้อื่นทําตามโดยยกย่องการกระทํานั้นว่าดี ควรเอาอย่าง.

    สำนวนไทย