ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หมาจนตรอก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หมาจนตรอก

    หมายถึง คนที่ฮึดสู้อย่างสุดชีวิตเพราะไม่มีทางเลือก ในสำนวนว่า สู้เหมือนหมาจนตรอก.

    สำนวนไทย