ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หมองูตายเพราะงู"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หมองูตายเพราะงู

    หมายถึง ผู้ที่ชำนาญในการเอางูเห่ามาเลี้ยงเป็นอาชีพก็อาจถูกงูเห่ากัดตายเพราะความประมาทได้, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่มีความรู้อาจตายหรือพลาดท่าเสียทีเพราะความรู้ของตนก็ได้.

    สำนวนไทย