ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หน้าสิ่วหน้าขวาน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หน้าสิ่วหน้าขวาน

    หมายถึง อยู่ในระยะอันตรายเพราะอีกฝ่ายหนึ่งกําลังโกรธหรือมีเหตุการณ์วิกฤตเป็นต้น.

    สำนวนไทย