ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หนูติดจั่น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หนูติดจั่น

    หมายถึง จนปัญญา, หาทางออกไม่ได้.

    สำนวนไทย