ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หนูตกถังข้าวสาร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หนูตกถังข้าวสาร

    หมายถึง ชายที่ฐานะไม่ค่อยดี ยากจน แต่งงานกับหญิงที่ร่ำรวยและมั่งคั่งกว่าตัว

    สำนวนไทย