ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หนักแผ่นดิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หนักแผ่นดิน

    หมายถึง ไม่รู้คุณของแผ่นดินที่อาศัย, ทรยศต่อบ้านเมืองของตน, เสนียดสังคม.

    สำนวนไทย