ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หนักเอาเบาสู้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หนักเอาเบาสู้

    หมายถึง ขยันขันแข็งไม่เกี่ยงงาน

    สำนวนไทย