ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หงายเก๋ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หงายเก๋ง

    หมายถึง แพ้ราบคาบ แบบหมดรูป สู้ไม่ได้

    สำนวนไทย