ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "สู้เหมือนหมาจนตรอก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สู้เหมือนหมาจนตรอก

    หมายถึง ฮึดสู้เพราะไม่มีทางหนี เช่น พอจนมุมเข้า เขาก็สู้เหมือนหมาจนตรอก.

    สำนวนไทย