ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "สุดหล้าฟ้าเขียว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สุดหล้าฟ้าเขียว

    หมายถึง ไกลมากที่สุด เช่น เขาหนีไปอยู่สุดหล้าฟ้าเขียว ยากที่ใครจะตามไปถึง, สุดขอบฟ้า ก็ว่า.

    สำนวนไทย