ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "สุกเอาเผากิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สุกเอาเผากิน

    หมายถึง อาการที่ทำลวก ๆ, อาการที่ทำพอเสร็จไปคราวหนึ่ง ๆ เช่น เขาทำงานสุกเอาเผากิน พอให้พ้นตัวไป.

    สำนวนไทย