ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "สาดโคลน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สาดโคลน

    หมายถึง ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นให้มัวหมอง

    สำนวนไทย