ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "สอยดอกฟ้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สอยดอกฟ้า

    หมายถึง หมายปองที่จะได้หญิงผู้สูงศักดิ์กว่าตนมาเป็นคู่ครอง.

    สำนวนไทย