ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "สอนลูกให้เป็นโจร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สอนลูกให้เป็นโจร

    หมายถึง ไม่ว่ากล่าวอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี เมื่อลูกไปลักขโมยของใครมาได้กลับชมเชยว่าเก่ง ในที่สุดลูกก็กลายเป็นโจร.

    สำนวนไทย