ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "สอดรู้สอดเห็น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สอดรู้สอดเห็น

    หมายถึง เที่ยวเข้าไปรู้ในเรื่องของคนอื่น (มักใช้ในทางไม่ดี) เช่น ใครเขาจะทำอะไรกันที่ไหน ก็เที่ยวไปสอดรู้เขาหมด เขาเป็นคนช่างสอดรู้สอดเห็น มีเรื่องของชาวบ้านมาเล่าเสมอ.

    สำนวนไทย