ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "สมน้ำสมเนื้อ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สมน้ำสมเนื้อ

    หมายถึง พอเหมาะพอดีกัน เช่น ขิงก็ราข่าก็แรง สมน้ำสมเนื้อกันดีแล้ว.

    สำนวนไทย