ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ศิษย์มีครู"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ศิษย์มีครู

    หมายถึง คนเก่งที่มีครูเก่ง.

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "ศิษย์มีครู"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
ลูกศิษย์มีครูคนมีครูย่อมมีเกียรติ
หมาเห่าใบตองแห้งคนที่ทำตัวเองเหมือนมีความเก่งกล้าสามารถ แต่จริงแล้วเป็นคนที่ขี้ขลาดไม่กล้าจริงอย่างที่พูด
ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมยังเป็นเหมือนเด็กไม่มีความคิด เป็นการว่ากล่าวตำหนิคนที่ชอบอวดดี คิดว่าตนเองเก่งกว่าผู้อื่น