ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ศิษย์มีครู"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ศิษย์มีครู

    หมายถึง คนเก่งที่มีครูเก่ง.

    สำนวนไทย