ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

    หมายถึง การต่อว่าผู้อื่นว่าทำในสิ่งผิด แต่ตนเองกับประพฤติผิดแบบนั้นซะเอง

    สำนวนไทย