ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ว่าวติดลม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ว่าวติดลม

    หมายถึง ว่าวที่ลอยกินลมอยู่ในอากาศ. ว. เพลินจนลืมตัว.

    สำนวนไทย