ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ลูกศิษย์มีครู"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ลูกศิษย์มีครู

    หมายถึง คนมีครูย่อมมีเกียรติ

    สำนวนไทย