ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ลิงหลอกเจ้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ลิงหลอกเจ้า

    หมายถึง ล้อหลอกผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่เผลอ.

    สำนวนไทย