ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ลางเนื้อชอบลางยา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ลางเนื้อชอบลางยา

    หมายถึง ของสิ่งเดียวกัน แต่คนหลาย ๆ คนจะชอบของชิ้นนี้มากน้อยไม่เท่ากัน เพราะรสนิยมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

    สำนวนไทย