สำนวนไทย

ลางเนื้อชอบลางยา

หมายถึง ของสิ่งเดียวกัน แต่คนหลาย ๆ คนจะชอบของชิ้นนี้มากน้อยไม่เท่ากัน เพราะรสนิยมของแต่ละคนไม่เหมือนกันลางเนื้อชอบลางยา หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย