ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ร้อนตัว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ร้อนตัว

    หมายถึง กลัวว่าโทษหรือความเดือดร้อนจะมาถึงตัว.

    สำนวนไทย