ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ร่มโพธิ์ร่มไทร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ร่มโพธิ์ร่มไทร

    หมายถึง ที่พึ่ง, ผู้ที่ให้ความคุ้มครองและความอบอุ่นใจ, เช่น พ่อแม่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก.

    สำนวนไทย