รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

สำนวนไทย

หมายถึงเรียนรู้ไว้ไม่หนักเรี่ยวหนักแรงหรือเสียหายอะไร

1