ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

    หมายถึง เรียนรู้ไว้ไม่หนักเรี่ยวหนักแรงหรือเสียหายอะไร

    สำนวนไทย