ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "รู้เท่าไม่ถึงการณ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รู้เท่าไม่ถึงการณ์

    หมายถึง เขลา, คาดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้น, เช่น รับฝากของโจรไว้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่าของนั้นเป็นของโจร.

    สำนวนไทย