ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "รีดเลือดกับปู"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รีดเลือดกับปู

    หมายถึง การบังคับขู่เข็ญเพื่อเอาผลประโยชน์กับผู้ที่ไม่มีความสามารถที่จะให้สิ่งที่ต้องการได้ เช่น การรีดไถเงินจากคนที่มีความยากจน

    สำนวนไทย