ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "รีดนาทาเร้น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รีดนาทาเร้น

    หมายถึง ขูดรีดเอาทรัพย์สินจนแทบหมดเนื้อหมดตัว; เคี่ยวเข็ญให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกินกำลังความสามารถ เช่น รีดนาทาเน้นเด็กให้ทำงานหนัก.

    สำนวนไทย