ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

    หมายถึง หากลูกทำผิดก็ควรอบรมสั่งสอน ดุด่าว่ากล่าว และลงโทษเมื่อกระทำความผิดตามสมควร

    สำนวนไทย